OBAVIJESTCijenjeni kupci,


Sukladno članku 6.stavak 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne Novine br 130/17)

pisane prigovore na naše usluge možete podnijeti u našoj poslovnici ili nas kontaktirati putem:


elektroničke pošte: info@epiccroatia.com

telefaxa: + 385 20313140

Pošte:

Viator Travel d.o.o. putnička agencija

Svetog križa 3, 20 000 Dubrovnik


Naša služba će vam odgovoriti u roku od 15 dana