Uvjeti

Pročitajte naše

Opće uvjete poslovanja

divider

1. TURISTIČKA PONUDA

Epic Croatia putnička agencija nudi usluge posredovanja i reyervacija u ime pružatelja usluga, a u njihovu korist te na taj način osigurava smještaj i turističke aranžmane za goste sukladno podacima koji se nalaze na web stranicama epiccroatia.com osim u izvanrednog stanja i zbog nepredviđenih okolnosti. Epic Croatia travel nastoji biti što konkretniji u opisivanju svojih tura i putovanja. Uplatom jedne ili više tura i putovanja iz našeg programa preuzimate zakonsku obvezu prema nama i potvrđujete da ste suglasni s općim uvjetima pružanja turističkih aranžmana i usluga koji su vam ovdje predstavljeni. Sve stavke iz aranžmana predstavljaju zakonsku obvezu kako za gosta tako i za agenciju. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualnih sporova koji se mogu pojaviti između nas, stoga Vas molimo da ih svakako pročitate.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Rezervacije možete izvršiti slanjem e-maila, fax poruke ili dolaskom u naš ured ili urede naših partnerskih agencija, koje su ovlaštene za prodaju tura i putovanja iz naše ponude. Prilikom rezervacije gost je dužan dostaviti sve potrebne podatke. Nakon primitka potvrde rezervacije, poslat ćemo Vam obrazac za uplatu akontacije. Za valjanost rezervacije potrebno je uplatiti minimalnu akontaciju u iznosu od 30% od pune cijene. Po primitku uplate akontacije, dobit ćete voucher sa svim potrebnim podacima o rezervaciji.

3. BILANS USLUGE

Za izlete i ostale usluge iz naše ponude potrebno je uplatiti preostali dio ukupnog iznosa najmanje 21 dan prije tražene usluge. Po primitku cjelokupnog iznosa, agencija će Vam poslati original vouchera na Vašu adresu. Ovaj voucher trebate predati izravno predstavniku agencije po dolasku u Hrvatsku.

4. NAČINI PLAĆANJA

Za plaćanje svojih usluga imate sljedeće opcije:

 • Putem WSpaya (sigurna online metoda plaćanja kreditnom karticom)
 • Bankovnim prijenosom (s vašeg bankovnog računa na naš, svakako pokrijte troškove transakcije)
 • Plaćanje kreditnom karticom: (osobno kontaktirajte našeg agenta telefonom/mailom i dajte podatke o kreditnoj kartici)
 • U gotovini: neke usluge možete platiti na dan dolaska ili na dan kupnje usluge
WSpay
Sigurnu obradu plaćanja na ovoj web stranici osigurava WSpay. Slijedimo industrijske sigurnosne standarde kao što je PCI-DSS dok radimo s osjetljivim korisničkim podacima. Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice preračunava se u vašu lokalnu valutu prema tečaju kartičnih udruga.

5. CIJENE I TEČAJEVI

Cijene su navedene u eurima po važećem tečaju i tarifi na datum vaše fakture. Svi dodatni troškovi programa, kao što su automobil, vozač, usluge vodiča, ulaznice ili bilo koja druga vrsta usluge moraju se platiti u trenutku kupnje.

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci mogu u određenim okolnostima uključivati podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, broj vozačke dozvole, broj kreditne ili debitne kartice, informacije o politici ili zahtjevu i zdravstvene informacije. Putnik je dužan dati osobne podatke u sklopu procesa putovanja/rezervacije. Osobni podaci putnika nužni su za realizaciju plana putovanja te će se koristiti za daljnju komunikaciju. Viator travel d.o.o. koja posjeduje epiccroatia.com jamstvo za zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Svi podaci su strogo povjerljivi i dostupni samo zaposlenicima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposlenici tvrtke odgovorni su za poštivanje politike.

7. SIGURNOST PODATAKA O KUPCU

Zaštita privatnosti i osobnih podataka klijenata glavni je prioritet u Epic Croatia. Ulažemo značajne napore kako bismo osigurali privatnost svih osobnih podataka koje nam date. Podaci o korisniku prikupljaju se isključivo e-poštom i ne pohranjuju se na hosting poslužiteljima. Pristup svim korisničkim informacijama je ograničen. Samo zaposlenici čiji poslovi zahtijevaju pristup korisničkim informacijama imaju pristup bazi podataka. Sva računala koja sadrže korisničke informacije samo su kratkotrajno povezana s internetom i zaštićena su softverskim vatrozidom; Epic Croatia provjerava svoje sigurnosne procedure na godišnjoj razini. Unatoč tome, zbog opasnosti na internetu ne možemo jamčiti zaštitu podataka pod našom kontrolom od gubitka, zlouporabe ili izmjene.

8. PRAVO GOSTA NA PROMJENE ILI OTKAZ

O otkazu: Ukoliko gost želi otkazati rezervirane usluge, to treba učiniti pismenim putem (e-mailom, faksom ili poštom). Datum kada je agencija primila pisanu obavijest o otkazu je temelj za obračun troškova otkaza na sljedeći način:

 • Do 45 dana ili više prije polaska na putovanje: vraćamo ono što ste platili minus 50,00 EUR naknade po osobi.
 • 44-31 dan prije polaska na putovanje: naplaćujemo 50% vaših uplata i 50 EUR naknade za obradu po osobi.
 • 30-15 dana prije polaska na putovanje: naplaćujemo 75% vaših uplata i 50 EUR naknade za obradu po osobi.
 • 14-0 dana prije polaska na putovanje: Nema povrata novca.
 • Ukoliko se gost ne pojavi na odredištu ili otkaže aranžman nakon isteka roka korištenja, agencija naplaćuje cjelokupnu cijenu aranžmana. Ukoliko su troškovi stvarno bili veći od prethodno navedenih, agencija zadržava pravo naplatiti te stvarne troškove.

U slučaju da trebamo otkazati rezervaciju putovanja, vratit ćemo vam CIJENU plaćenu unaprijed za putovanje. Ne vraćamo troškove bankovnog prijenosa niti naknade za kreditne kartice.

9. OSIGURANJE

Budite sigurni da imate važeće putno osiguranje, naša tvrtka ne nudi putno osiguranje (ali je moguće na zahtjev).
Zdravlje i kondicija: Trebali biste biti dobrog fizičkog zdravlja da biste sudjelovali u našim izletima, s potvrdom putovanja potvrđujete da aktivnosti putovanja (vožnja bicikla, planinarenje ili morski kajak...) provodite na vlastitu odgovornost. Razgovarajte o svim zdravstvenim i medicinskim pitanjima koja biste mogli imati sa svojim liječnikom prije putovanja i po dolasku s našim predstavnikom.

10. OBVEZE I PRAVA AGENCIJE

 • Agencija je dužna osigurati izvršenje usluga, kao i odabrati pružatelja usluga s pažnjom dobrog gospodara te brinuti o pravima i interesima gosta u skladu s dobrim običajima. turizam.
 • Agencija je dužna pobrinuti se da gostu budu pružene sve zakupljene usluge te snosi odgovornost pred gostom za eventualno neizvršenje svih ili pojedinih zakupljenih usluga.
 • Agencija ne preuzima odgovornost u slučaju promjene i nemogućnosti pružanja usluga, a koje su uzrokovane višom silom.

11. OBVEZE GOSTA

Gost mora:

 • Imati važeće putne isprave. Gost snosi odgovornost za troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja.
 • Poštuje carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i zemalja kroz koje prolazi na putu.
 • Pridržavati se kućnog reda u iznajmljenoj smještajnoj jedinici i dobronamjerno surađivati s pružateljima usluga.
 • Na dan dolaska na odredište gost je dužan platiti ostatak iznosa, ako već nije uplaćen.
 • U slučaju nepoštivanja ovih obveza, gost snosi odgovornost za nastale troškove te odgovara agenciji za učinjenu štetu.
 • Za svaku štetu nastalu u smještajnoj jedinici, biciklu ili opremi, gost je dužan nadoknaditi punu cijenu vlasniku smještajne jedinice, odnosno vlasniku opreme (bicikla, kajaka, vozila).

12. PRTLJAGA

Agencija ne preuzima odgovornost za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici, isključivo tijekom prijenosa prtljage od hotela do hotela. Oštećenje ili gubitak prtljage gost prijavljuje lokalnoj policijskoj postaji.

13. RJEŠAVANJE REKLAMACIJA

Svaki gost – izvođač ima pravo prigovora u slučaju neispunjenja ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge samo djelomično ili nezadovoljavajuće izvršene, gost može pismenim prigovorom tražiti razmjernu naknadu.

Agencija ne preuzima odgovornost u slučaju promjena i nemogućnosti pružanja usluga, koje su uzrokovane višom silom, prirodnim katastrofama i ekstremnim vremenskim prilikama, ratom i djelovanjem Vlade…ili događajima koji su izvan naše kontrole ili izvan naših usluga. U slučaju spora, sud će biti mjesno nadležan u Dubrovniku, Hrvatska.

Za sve online pritužbe riješite svoj problem potrošača na internetu pošteno i učinkovito bez odlaska na sud: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Podnošenje pritužbe Epic Croatia

Stranka ima pravo podnijeti pismeni prigovor agenciji Epic Croatia (svi prigovori moraju biti upućeni tvrtki: Viator travel doo putnička agencija koja je zakonski zastupnik i vlasnik Epic Croatia, u daljnjem tekstu „Agencija“) ili poštom, faksom ili elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana korištenja usluge.

Agencija je dužna odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora. Agencija je dužna voditi i čuvati pisanu evidenciju o prigovorima stranaka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije prvo mora obratiti pružatelju usluga (hotel, apartman i sl., voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom pružatelju usluga) na licu mjesta. U slučaju da se prigovor može riješiti na licu mjesta, a putnik nije prigovorio na nepravilnosti na licu mjesta, smatra se da je putnik suglasan s uslugom te time gubi pravo na naknadno reklamaciju uz zahtjev za smanjenje troškova. usluge ili platiti štetu.

Agencija neće razmatrati prigovor ako putnik nije dostavio presliku pismenog prigovora koji je podnio na licu mjesta. Ako nakon prigovora ne dođe do poboljšanja, putnik je dužan zatražiti potvrdu da usluga nije pružena ili nije pružena prema dogovoru. Potvrdu putnik mora priložiti u pisanom obliku. Putnik je dužan pismeni prigovor podnijeti u roku od 8 dana od završetka putovanja e-mailom na: info@epiccroatia.com ili na adresu:

Epic Croatia d.o.o. putnička agencija (Epic Croatia)
Svetog Križ 3, 20 000 Dubrovnik

ili osobno ulaskom u poslovnicu i podnošenjem pisanog prigovora djelatniku agencije. Ukoliko putnik nakon tog roka podnese pisani prigovor, Agencija ga nije dužna uzeti u razmatranje. Agencija je dužna donijeti pisanu odluku o prigovoru u roku od 14 dana od dana primitka prigovora, a može odgoditi rok za prigovor za dodatnih 14 dana radi prikupljanja obavijesti. Do donošenja odluke, a najkasnije 14 odnosno 28 dana od dana podnošenja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili drugih institucija, kao i davanja informacija medijima. Isto tako, za to vrijeme putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos naknade po reklamaciji može doseći iznos oglašenog dijela usluge, a ne može uključivati već korištene usluge, niti ukupan iznos aranžmana.

Putnik i Agencija će sporove nastojati rješavati sporazumno, au protivnom nadležan je sud u Dubrovniku. Mjerodavno pravo bit će hrvatsko pravo. Sukladno Zakonu o turističkim uslugama, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje sporova.

Zakonitost tvrtke:
Epic Croatia d.o.o.
Sv. Križa 3, 20 000 Dubrovnik, Croatia
Reg. broj: 98011161628
IBAN: HR5124070001100170613
SWIFT kod: OTPVHR2X
OTP Banka, Zadar
Matični broj: 090019859
Voditelj ureda i zakonski zastupnik: Tomislav Ćorić
Službeni nadzor:
Ministarstvo turizma, Turistička inspekcija Zagreb, Trg Republike 8/1